Plein-Air   Openlucht Schilderdag Weesp

Reglement

Weesper Plein-Air-schilderdag 2011   -   Wedstrijd Reglement

DE OPDRACHT


1. Het werk moet uitgevoerd worden volgens de plein-air methode, dat wil zeggen in de open lucht en niet geprepareerd. Stijl en techniek zijn vrij

De jury let met name op:

a. dat de indrukken van het moment zo goed mogelijk worden weergegeven.

b. dat de opdracht: leg een herkenbaar en karakteristiek stukje Weesp vast, een goede vorm vindt

c. de compositie en uitvoering van het werk

Er zijn geen beperkingen aan het formaat, het werk wordt niet gerubriceerd.

2. Er kan op twee manieren worden ingeschreven :

op zaterdag 10 september 2011 van 8.00 tot 9.00 uur in het

Stadhuis van Weesp - Adres: Grote Plein 1, Weesp

of

bij voorinschrijving via het ingevulde inschrijvingsbiljet of per e-mail. Deze dient vóór zaterdag 3 september 2011 op Blauwschildershof 49 1383 DS Weesp aanwezig te zijn.

Ook bij voorinschrijving dient u zich voor aanwezigheid te melden op 10 september 2011 in het Stadhuis van Weesp tussen 8 uur en 9.00 uur. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt 5,-- en op de dag zelf € 6.50

3. Het nog onbewerkte doek, paneel, papier etc. dient voor aanvang op het inschrijfadres te worden voorzien van een volgnummer en identificatiestempel.

4. Elke kunstenaar mag 1 (een) werkstuk, ingekaderd in een lijst of passe-partout, ter beveiliging en stimulans van de verkoop, voorzien van titel en minimumvraagprijs inleveren. Inlevering dient voor 15.30 uur te geschieden Bij inlevering dient de maker aan te geven of het werk geveild wordt, dan wel voor de wedstrijd wordt ingeleverd of voor beiden opteert. Het werk wordt niet gerubriceerd.

5. Inlevering dient voor 15.30 uur te geschieden, bij inleveren is expositie verplicht!

De beoordeling vindt plaats door een deskundige jury, over haar oordeel vindt geen discussie plaats en het is bindend. Jurering vindt alleen plaats als minimaal 20 werken worden ingeleverd.

6. Na de jurering worden de werken geëxposeerd tot begin van de verkoop, de werken dienen voorzien te zijn van een door de kunstenaar vastgestelde minimumprijs.

Er zijn drie prijzen:

1e prijs € 300 - 2e prijs € 200 - 3e prijs € 100

daarnaast een publieksprijs van € 50, de jurering van deze categorie geschiedt door het publiek via ingeleverde stembiljetten.

1e prijs 2010 - Jannes Koetsier 2e prijs 2010 - Ilona Woltring 3e prijs 2010 - Svetlana Tiourina Publieksprijs 2010 - Jos Antens
1e prijs 2010 -
Jannes Koetsier
2e prijs 2010 -
Ilona Woltring
3e prijs 2010 -
Svetlana Tiourina
Publieksprijs 2010 -
Jos Antens


7. De prijsuitreiking vindt plaats in het Stadhuis van Weesp om ca. 17.30 uur , meteen daarna vindt de veiling plaats, bij verkoop wordt 10% commissie berekend aan de kunstenaar.

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

9. Niet verkochte werken dienen diezelfde dag meegenomen te worden.

10. De opbrengst van de verkochte werken wordt, minus commissie, op dezelfde dag tegen afgifte van een kwitantie , overhandigd aan de kunstenaar.

De prijzen worden binnen drie weken op de op het inschrijfbiljet opgegeven bank- of girorekening gestort.

De kunstenaar gaat akkoord dat beeldmateriaal van de werken rechtenvrij is en door de SBKW gebruikt kan worden in de ruimste zin.

________________________________________


In 2011 dient het werk binnen het gebied afgebakend door

Achtergracht

Herengracht

Hoogstraat

Achter het Vosje

gerealiseerd te worden, inclusief de aanliggende schansen.


Alsmede

De Ossenmarkt (inclusief aanliggende schans)

's-Gravelandseweg (deels) en Utrechtseweg (deels)

Verlengde Buitenveer t/o molen ‘t Haantje en Stammerdijk tot aan molen ’t Haantje© Plein-air Weesp wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Beeldende Kunst Weesp