Plein-Air   Openlucht Schilderdag Weesp

Inschrijven

Weesper Plein-Air Schilderdag 2011

INSCHRIJFFORMULIER

Naam:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
E-mailadres:

 
meldt zich aan voor de Weesper Plein Air Schilderdag op zaterdag 10 september 2011 in Weesp. Door ondertekening van dit formulier verklaart u het reglement voor deelname te hebben ontvangen en ermee akkoord te gaan. 


Datum                                  Handtekening On-line inschrijven is ook mogelijk. Ook het INSCHRIJFFORMULIER kunt u downloaden

 Schrijf hier on-line in >>>>>>>>>>> ( klik )
 Hier het formulier downloaden >>>> ( klik )


Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt  € 5,--. Het inschrijfgeld bij inschrijving op de dag zelf bedraagt €. 6,50.Bij afzegging uwerzijds geven wij geen geld terug.
 
U dient het bedrag over te maken op:
Banknummer: 1570.46.559 t.n.v. A. Versteegen, Stichting Beeldende Kunst Weesp
Het bedrag dient uiterlijk op 1 september 2010 bij de bank binnen te zijn. 

Terugsturen naar: 
Organisatie Weesper Plein Air Schilderdag
Blauwschildershof 49
1383 DS Weesp 

Tel:   0294-416861                             

Email: lida@lidafoto.nl

© Plein-air Weesp wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Beeldende Kunst Weesp