Disclaimer

 

De site www.plein-air.nl en www.plein-air.nl/galerie is een activiteit van de Stichting Beeldende Kunst Weesp.

Gebruik van deze sites, te weten www.plein-air.nl en www.plein-air.nłgalerie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot het en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker.  

De Stichting Beeldende Kunst Weesp geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de sites, wordt door de Stichting Beeldende Kunst Weesp uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Stichting Beeldende Kunst Weesp zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De Stichting Beeldende Kunst Weesp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

De Stichting Beeldende Kunst Weesp is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Daar waar de Stichting Beeldende Kunst Weesp optreedt als intermediair tussen twee partijen is de Stichting
Beeldende Kunst Weesp nimmer aansprakelijk voor gemaakte afspraken tussen de partijen, de geleverde diensten, goederen en de financiële afwikkeling van transacties.