Welkom in de galerie

 

Jaarlijks zoeken kunstenaars uit heel Nederland , op deze dag, de mooiste plekjes in het centrum van het
vestingstadje Weesp en gaan aan de slag met de opdracht daar binnen een dag een prachtig schilderij/
tekening te maken.

Plein-air schilderdag Weesp is een initiatief van de Stichting Beeldende Kunst Weesp.

Aan het eind van de dag is he publiek in de gelegenheid een bod uit te brengen op de gemaakte werken.
De werken waarop een bod is uitgebracht worden door middel van een veiling verkocht.

Er zijn nog werken te koop

 

De kunstenaars die hun werk die dag niet verkocht hebben kunnen dit kunstwerk via deze galerie
aanbieden.
De Stichting Beeldende Kunst Weesp houdt het aanbod van de Galerie actueel.

Hoe werkt het ?
Bij belangstelling kan een eventuele koper zich aanmelden via dit contactformulier.
De Stichting Beeldende Kunst Weesp treedt op als intermediair tussen een belangstellende en de
kunstenaar.

De afwikkeling van een overeenkomst tussen koper en de kunstenaar zal volgens een vaste
procedure plaatsvinden en valt buiten de verantwoordelijkheid van de stichting.
De stichting houdt zich het recht voor om transacties te controleren op het nakomen van afspraken.

Contact

 

Heeft u vragen over de Plein-Air Schilderdag in Weesp, wilt u meer weten over een bepaald kunstwerk of u heeft belangstelling voor één of meerdere werken. Neem contact op via dit formulier.